Akcije

Akcije - Sanel doo

Car Mats Akcija

Poštovani saradnici,

Za kupljenih 5 i više garnitura patosnica u toku trajanja akcije dobijate 5% odobrenja
Za kupljenih 10 i više garnitura patosnica u toku trajanja akcije dobijate 10% odobrenja
Za kupljenih 20 i više garnitura patosnica u toku trajanja akcije, dobijate 15% odobrenja

Back to top